حال و روز این روزهای بالاترین

March 28, 2010 at 2:41 pm (Uncategorized)

بالاترین این روزها حال و روز خوشی ندارد چند دسته گی کاربران، دعواهای بی نتیجه، سوالات بی پاسخ، سکوت معنا دار مدیران و…. نام این شرایط را باید ” شرایط بحرانی” گذاشت حتی اگر مدیران بالاترین آن را انکار کنند!

عده ای از کاربران مدیران را مقصر می دانند و مدیران نیز مشکلات را چشم برخی کاربران می بینند.

دعوا، چنگ انداختن به صورت یکدیگر، منفی سخت گیرانه و بعضا بی جهت برخی کاربران، منفی تلافی جویانه کاربران زخم خورده،  بستن فله ای حساب ها، عدم پاسخ گویی مدیران … همه و همه من را یاد کشور عزیزمان می اندازد که در آن حاکمیت از کسی دفاع می کند که عده ای به او اعتراض دارند. البته قصد ندارم مدیران بالاترین را با حاکمیت ایران مقایسه کنم اما برخی عکس العمل‌ ها مدیران بی شباهت با آنها نیست. برای قانع کردن افکار عمومی نباید دست به برخورد زد. اگرمدیران معتقد اند که فرد مورد اعتراض بی گناه است باید به شبهات وارد شده توسط کاربران به این کاربر پاسخ دهند و با منطق این عده را ( که کم هم نیستند) قانع کنند. بهترین ابزار گفتگو است با منطق و استدلال می توان به ایجاد یک فضای آرام کمک کرد. عدم پاسخ مدیران به شبهات ایجاد شده به ملتهب شدن فضا می انجامد و جو بدگمانی نسبت به مدیریت بالاترین را ایجاد می کند.

البته در این بین از اشتباه دسته ای از کاربران نیز نمی توان چشم پوشی کرد که با منفی های تلافی جویانه به عمیق ترشدن اختلافات دامن زدند. نباید برای گرفتن حق، پا روی قانون گذاشت حتی اگر طرف مقابل فراقانونی عمل کرده باشد.

کلام اخر این که اگر مدیران بالاترین پاسخ دادن به اعتراضات و تن دادن به برخی خواسته های مشروع معترضین را نوعی باج دادن به معترضین ببینند باید گفت که این بحران هیچ گاه حل نخواهد شد حتی اگر با بستن حساب های کاربری بتوانند  تا حدی اوضاع را (ظاهرا) آرام کنند. این بحران صدمات جبران ناپذیری با جامعه بالاترین می زند جامعه ای که امروز بخشی از زندگی سیاسی و اجتماعی ما است.

من این شرایط را دوست نمی دارم دلم می خواهد برگردم به شرایط قبل. روزهایی که همه ما یکی بودیم. در یک سنگر، بر علیه یک حکومت. اخبارمان پر بود از برنامه های مبارزه، بیانیه ها، از غصه زندانیان می نوشتیم، اشک خانواده های شهدا، از رذالت حاکمیت فیلم می گرفتیم و به دنیا نشان می دادیم. اما امروز ….

دیروز نایتمر،فرهنگیان، آلبرت، نیکو، سام، مهدی میکسر، سورنا و…همه از یک جبهه بودند اما امروزتفرقه ای این جبهه را بهم ریخته است.

این گره تنها ( و تنها) به دست مدیریت بالاترین باز میشود البته نه با بستن حساب ها بلکه با شفاف سازی و ایجاد فضای گفتگوی متقابل.

Permalink 4 Comments