این حکومت دیگر روی خوش نخواهد دید

July 7, 2010 at 3:37 pm (Uncategorized)

بعد از 22 بهمن حکومت دریافت که تنها راه مقابله با تجمعات خودجوش مردم، آوردن نیروهای تا به دندان مسلح به خیابان و پر کردن وجب به وجب خیابان است. از این رو پس از 22 بهمن شاهد تظاهراتی به مانند عاشورا یا روز قدس نبودیم. بسیاری از درون حاکمیت تصور کردند که این پایان ماجرا است اما در حقیقت این شروع فصل جدیدی از مبارزه بود. از آنجایی که اقتصاد پاشنه آشیل این حکومت است از این پس باید شاهد بیرون زدن این دمل چرکین از بخش های مختلف حکومت باشیم. مشکل تحریم، کمبود بنزین، کسری بودجه و هزاران مورد ریز و درشت دیگر موجب خواهد شد که بنای پوسیده این نظام به آرامی فرو ریزد. به نظر می رسد که بحران بوجود امده در بازار و خشونت نیروهای حکومت نشان از پایین امدن آستانه تحمل رژیم از تحرکات بازاریان و فشار آنها بر نقطه ضعف حکومت باشد. بازاریان باید بدانند که برگ با ارزشی در دست دارند اگر امروز از این کارت به نفع کشور ( نه فقط خودشان) استفاده کنند می توانند به آینده امیدوار باشند در غیر این صورت بزودی سونامی اقتصاد آنها را نیز درخواهد نوردید.
اما حکومت باید بداند که دیگر روی خوش نخواهد دید چرا که همه مشکلات با باتوم و لباس شخصی حل نمی شود که اگر می شد الان محمدرضا شاه در این کشور بود. تنها ضامن بقای یک حکومت رضایت مردم است نه نیروهای جیره خوره
حکومت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: