سیستم مدیریت در ایران

August 26, 2010 at 1:49 pm (Uncategorized)

وقتی بالادستی ها به پایین نگاه میکنن چیزی جز گه نمیبینن و وقتی پایین دستی ها به بالا نگاه میکنند چیزی به جز یه عده کون گشاد نمي بينند

Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment

او بلاخره آمد

August 20, 2010 at 4:33 pm (Uncategorized)

پس از مدتها انتظار ” او ” آمد و عشقانه قدم بر چشمانم نهاد. او آمد تا به زندگی ام رنگ تازه ای دهد. او آمد تا گلی باشد در باغچه کوچک زندگی‌ام. او آمد تا تمام فصول زندگی‌ام بهاری باشد. او آمد تا هوای دلم دیگر ابری نباشد. او آمد تا به شبهای تاریک زندگی‌ام روشنی بخشد. او که آمد ماه رفت، او که آمد باران عشق باریدن گرفت. او که آمد آفتاب پشت پنجره رقصیدن گرفت. او که آمد نسیم شمال در میان شاخه ها وزیدن گرفت. او که آمد به خدا قسم”گریه‌ام گرفت” او آمد تا پس از این “ما” باشیم. فقط خدا می داند که چقدر دوست‌اتش می‌دارم

Permalink Leave a Comment

اگر دین نبود “آخوندها” چه داشتند که بکنند

August 15, 2010 at 4:28 pm (Uncategorized)

از روزی که دین ساخته،  کشف، اختراع یا الهام شد گروهی به نام متولیان دین بوجود آمدند که شغل شان دین فروشی بود اینان که در اعصار مختلف، القاب متفاوتی داشتند ( راهب، کشیش، ملا و …) از راه وجوهات شرعی و اعانه‌ها ارتزاق می کردند و می‌کنند. شکم‌های بزرگ، دستانی سفید و پوست نازک، ادعای روحانی بودن ( در برابر جسمانی بودن دیگران)، تنبل و پول دوست بودن از خصایص آنها است. دین فروشان همیشه از زمره ثروتمندان شهر هستند و پایه‌های قدرت وثروتشان به آسانی فرو ریختنی نیست این ثروت و قدرت همیشه با جهالت مردم رابطه مستقیم دارد در واقع پایه های قدرتشان ریشه در نادانی مردم دارد.

حال سوال این است اگر دین نبود این گروه چه می کردند. تصور می‌کنید مکارم شیرازی نقشه کشی ساختمان می داند؟ نوری همدانی می‌تواند چیزی تعمیر کند؟ جنتی قادر به پاک کردن میز غذای رستوران است؟

بگذارید سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم اگر روزی آخوندهای شهرمان ناپدید شوند چه خواهد شد؟ اگر رفتگران شهر نباشند، شهرمان از بوی زباله ها قابل زیست نخواهد بود  اگر پزشکان نباشند بیماران شفا نمیابند. معماران نباشند خانه ای ساخته نمی شود. همه در راه می مانند اگر رانندگان نباشند….. اما روحانیت چه می‌کند؟

اگر روحانیت نباشد وجوهات شرعی روی دست مردم باد خواهد کرد. اگر روحانیت نباشد  کسی از زندگی مردم “سهم” خواهی نخواهد کرد. اگر روحانیت نباشد کسی نیست که متاع”آخرت” به مردم بفروشد. اگر روحانیت نباشد خدا خواهد مرد.

روحانیون، “کرکس”چرخه حیات بشریت اند.

Permalink 4 Comments

یک سوال: آیا جنتی پشت تریبون نماز جمعه از چهار پایه استفاده می کند؟

August 13, 2010 at 5:44 pm (Uncategorized)

مدتها است که فکر می کنم آیا جنتی برای رسیدن به میکروفون از چهارپایه استفاده میکنه؟

Permalink 3 Comments

سید علی جان، شعورو سواد این رئیس جمهورت از یک جلبک کمتره

August 4, 2010 at 3:46 pm (Uncategorized)

سید علی جان، از روز کشف این رئیس جمهور(!) نشد که این حرف بزنه ملت نخندند ( برخی هم گریه می کنند)،  نشد یک کلمه حرف بزنه دروغ توش نباشه، نشد از سیاست بگه اما بقیه تحویلش بگیرن، نشد نامه بنویسه کسی جوابش رو بده، نشد جایی بره کسی درست تحویلش بگیره، نشد که یک جا بره آبروریزی نکنه ، نشد لباس بپوشه اما پاره نباشه،  نشده چیزی بگه مرغ پخته خندش نگیره، نشد ار محبت بگه اما چماق توش نباشه،  نشد از آمار بگه ولی ریاضی دانها دق نکنند، نشد از جغرافی بگه اما زمین رو نلرزونه…

سید علی جان،

آخه نمیشه که بشه، می دونی چرا ؟

چون  شعورو سواد این رئیس جمهورت از یک جلبک کمتره

Permalink 3 Comments