صف آرایی لشکر بالاترینی‌ها در برابر مدیریت بالاترین ….!

November 25, 2010 at 12:40 pm (Uncategorized)

مدت‌هاست که دخالت گاه و بی‌گاه مدیریت بالاترین باعث رنجش برخی کاربران است. شاید یکی از بارزترین این دخالت‌ها دفاع سرسختانه تیم مدیریت از کاربری بود که کاری به جز منفی دادن بلد نبود. در آن دوره، تیم مدیریت بالاترین بسیاری را برای دفاع از آن کاربر، قلع و قم کرد. شاید اگر آن روز مدیران بالاترین کمی سعه صدر به خرج می‌دادند کار به اینجا نمی کشید. پس از آن تاریخ، دخالت‌ها مدیریت فزونی گرفت و امروز شاهدیم که آنها به جای کاربران تصمیم می‌گیرند و به نوعی تعیین تکلیف می‌کنند. نامه سرگشاده‌ای که یکی از کاربران به نمایندگی از دیگران به رشته تحریر درآورده و حمایت‌های جالب کاربران زیر لینک این نامه، گواه از صف آرایی لشکری پر شمار، در برابر مدیران بالاترین است. عکس العمل مدیران به این نامه و اصلاح تصمیماتی که اخیرا گرفته شده ( برای محدود کردن برخی لینک‌ها) می‌تواند آینده بالاترین را تغییر دهد. امید است که این روند با گفتگو دو جانبه و احترام متقابل به حقوق یکدیگر حل و فصل گردد تا دوباره شاهد بالاترینی باشیم در اوج.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: