در اقدامی شجاعانه، کارخانه کاندوم سازی از مردم ایران رسما عذرخواهی کرد

April 2, 2011 at 8:46 am (Uncategorized)

 

پس از شکایت پدر یکی از مسئولین رد بالا کشوری مبنی بر این که فلسفه وجودی فرزندش، اشتباه فجیع کارخانه کاندوم سازی بوده و این که در تمام گندهایی که پسر چموش‌اش به این آب و خاک زده است کارخانه کاندوم سازی سهیم است، این کارخانه در اطلاعیه‌ای رسما از مردم ایران عذر خواهی کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده” ازانجایی که این پسرک، نمی توانسته همانند دیود کاپرفیلد از دیواره کاندوم عبور کند و تمام شواهد نظیر فیلم و عکس از شب حادثه، نشان گر استفاده از کاندوم این شرکت دارد، لذا وجود یک عدد “سوراخ فوری” در این کاندوم تایید می‌شود”

در ضمن 13 به در خوش بگذره

Advertisements

Permalink Leave a Comment