در اقدامی شجاعانه، کارخانه کاندوم سازی از مردم ایران رسما عذرخواهی کرد

April 2, 2011 at 8:46 am (Uncategorized)

 

پس از شکایت پدر یکی از مسئولین رد بالا کشوری مبنی بر این که فلسفه وجودی فرزندش، اشتباه فجیع کارخانه کاندوم سازی بوده و این که در تمام گندهایی که پسر چموش‌اش به این آب و خاک زده است کارخانه کاندوم سازی سهیم است، این کارخانه در اطلاعیه‌ای رسما از مردم ایران عذر خواهی کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده” ازانجایی که این پسرک، نمی توانسته همانند دیود کاپرفیلد از دیواره کاندوم عبور کند و تمام شواهد نظیر فیلم و عکس از شب حادثه، نشان گر استفاده از کاندوم این شرکت دارد، لذا وجود یک عدد “سوراخ فوری” در این کاندوم تایید می‌شود”

در ضمن 13 به در خوش بگذره

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: