یک سوال: حکم باد معده بدون رضایت ولی فقیه چیه

May 27, 2011 at 4:54 pm (Uncategorized)

داشتم فکر می کردم که حکم باد معده بدون رضایت ولی فقیه چیه؟ جایز است؟ حرامه؟ مستحبه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: