خربزه و هندونه

May 31, 2011 at 9:47 am (Uncategorized)

خدایا بهتر نبود از همون سیستم طالبی و خربزه برای هندونه هم استفاده میکردی و همه تخماشو یه جا جمع میکردی ؛ نه اینجوری پخش و پلا؟

Advertisements

1 Comment

  1. maryam said,

    هندوانه نفخ داره و اون هسته ها شو وقتی بخوری جلوگیری از باد کردنه شکم و نفخ کردن میکنه خدا اون جوری پخش کرده که مجبور بشی بخوری و دلت درد نگیره

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: