علت اصلي جا ماندن دايناسور ها

June 21, 2011 at 9:52 am (Uncategorized)

علت اصلي جا ماندن دايناسور ها از كشتي نوح تغيير در ساعت رسمي كشور توسط احمد جنتي اعلام شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: