به زودی در کتاب‌های فارسی خواهیم دید: بابا برای نان داد

July 2, 2011 at 9:02 am (Uncategorized)

چهره زرد پدر حکایت از اتش درونش دارد. چین‌های حاصل از تقسیم عدالت(!) را در صورت دردمندش می‌بینم. لبخندی از سر محبت می زند اما نیک می‌دانم که در اعماق وجودش خسته‌ است، خسته از این دنیا و مهروزی‌هایش! گاهی فکر می‌کنم که باید متن کتاب اول ابتدایی را تغییر دهند و بنویسند: بابا برای نان داد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: