خدایا منو ببخش که این حرف رو می زنم …!

July 30, 2011 at 11:45 am (Uncategorized)

خدایا شرمنده که این رو میگم:
ولی 2ساعت وقت میذاری یک صورت خوشگل برای دخترا درست میکنی، بعد 2 دقیقه وقت نمیگذاری رو مخ بعضی‌ها، که وقتی جوابشون میکنن زرتی نزن اون 2 ساعت زحمتی رو که کشیدی خراب کنن!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: