نمیتونم بگیرمت

August 14, 2011 at 7:15 pm (Uncategorized)

دوست دخترم موبایلش آنتن نمیداد،بهش مسج دادم:نمیتونم بگیرمت
جواب داد به درک!مگه کم خواستگار دارم؟

Advertisements

2 Comments

  1. milad said,

    با اجازه share

  2. چپ دست said,

    بفرما هی میگم در رو باز نزارید ..نوشته با اجازه شر
    اسمایلی ادمی که رفته تو دیوار با مخ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: