برای آزادی قدس جمعه به پا خیزید

August 25, 2011 at 6:01 pm (Uncategorized)

دریاچه ارومیه اگر خشکید به جهنم!
زاینده رود اگر مرده رود شد به جهنم!
.
.
.
برای آزادی قدس جمعه به پا خیزید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: