دوازده میلیارد دلار چند تا سه هزار میلیارد تومان می شه ؟

September 17, 2011 at 9:07 am (Uncategorized)

دوازده میلیارد دلار چند تا سه هزار میلیارد تومان می شه ؟

Advertisements

2 Comments

  1. شهروند said,

    اگر هر ملیارد دلار را تقریبا هزار میلیارد تومان بگیریم سه هزار میلیارد تومان تقریبا می شود سه میلیارد دلار… جالب اینکه اگه این سه هزار میلیارد تومان را بین همه ادمهای ایران تقسیم کنیم به هر نفر تقریبا چهل میلیون تومان می رسد.
    چی شد که این سوال رو کردی؟

  2. hassan said,

    ی سوال
    این عددی که گفتی چند تا صفر داره؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: