حاجی

September 25, 2011 at 8:48 am (Uncategorized)

وقتی حـــاجی و حاج خانوم میشی که هفت بار خدا رو دور زده باشی

Advertisements

1 Comment

  1. Reza said,

    در حج عمره حداقل 7 بار دور زدن واجب است ولی در حج تمتع حداقل 14 بار باید طواف کعبه کرد .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: